Centrum voor natuurlijke integrale leefstijl interventies

Deze website is gemaakt om natuurgeneeskunde, klinische psycho-neuro-immunologie, orthomoleculaire geneeskunde en neuro-economics onder de aandacht te brengen. De informatie op deze site is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. Deze website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische en/of sociale klachten en/of disfunctioneren of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts, therapeut of coach. Voor het geven van een goed gericht advies is een goede anamnese (vraaggesprek met een arts of therapeut), een overzicht over de voorgeschiedenis en erfelijke belasting, inzicht in sociaal en psychisch functioneren, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk.

De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. De website is geschreven door Trudy Vlot, arts en Ralph Ree, therapeut. Het kan dus altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden op de website staan. Indien dit het geval is, hopen wij dat u ons op wijst zodat we deze fouten of onvolkomenheden kunnen herstellen.

De website vormt een geheel. Wanneer slechts een deel van de website wordt gebruikt of wordt doorgegeven is het geheel uit zijn verband gehaald en derhalve incorrect. Op basis van de informatie op deze website is het niemand gerechtigd zichzelf of een ander persoon ook maar een deel van conventionele geneeskunde of therapie te ontraden. Voor complementaire/aanvullende behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapieën, voeding en supplementen is het raadzaam niet zelf te dokteren en ook niet adviezen op te volgen van mensen/therapeuten zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing en controle door een klachtrechtinstantie.

Sequana garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Sequana betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie.


De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden alle onder voorbehoud meegedeeld. De tarieven zijn aan wijzigingen onderhevig en Sequana kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor onverhoopte foutieve informatie.

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Sequana aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website, inclusief decnieuwsbrieven. Door de bezoeker van de site, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op de website gepresenteerde informatie ontleend worden.

Sequana wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt genomen.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere websites, is Sequana niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere websites, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Op alle informatie van deze website is de disclaimer van toepassing zoals hier te lezen. Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sequana.

© Copyright, Sequana, Genderen 2017