Centrum voor natuurlijke integrale leefstijl interventies

Trudy (G.A.) Vlot, arts

Uurtarief           € 145
Eerste consult   60 min (of indien anders afgesproken)
Vervolgconsult  volgens afspraak 30 tot 60 min

Na het eerste consult wordt een telefonisch consult afgesproken ter evaluatie, volgens uurtarief.

Ralph (R.J.) Ree, therapeut  

Uurtarief           € 115 
Intake              1½- 2 uur, op basis uurtarief
Behandeling      Op basis uurtarief
Controle           Op basis uurtarief

Na het eerste consult wordt een telefonisch consult afgesproken ter evaluatie, volgens uurtarief.

Overige tarieven:

€ 20,00 voor
-Herhalingsrecept
-Reisverklaring
-Dieetverklaring
NB: Wij verstrekken herhalingsrecepten en verklaringen tot maximaal 1 ½ jaar na de laatste consultdatum (in overleg).

€ 20,00  per 5 min. voor op maat geschreven verklaringen zoals
-Coulance verklaring
-Medische verklaring
-Anders...