Centrum voor natuurlijke integrale leefstijl interventies

Met bioresonantie worden elektromagnetische trillingen in het menselijk lichaam gemeten, met behulp van zeer gevoelige apparatuur. Hierbij gaat het veelal om het afstemmen van de lichaamseigen informatie op externe informatie. Er worden voor het lichaam en het ziekteproces specifieke frequenties gemeten. Deze metingen worden geanalyseerd, gemodificeerd en gefilterd.

Vervolgens kunnen dan frequenties die in relatie staan tot het ziekteproces worden teruggegeven waardoor een herstelproces wordt bevorderd. Wanneer een prikkel wordt toegediend is dit een aanzet voor het lichaam om zichzelf te gaan herstellen. De prikkel bestaat uit elektromagnetische trillingen met een specifieke frequentie.