Centrum voor natuurlijke integrale leefstijl interventies

Homeopathie is een geneeskunst waarvan de principes al bekend waren in de tijd van Hippocrates. Door Samuel Hahnemann werd dit twee eeuwen geleden systematisch beschreven en verder ontwikkeld. Het berust voornamelijk op de stelling: het gelijke geneest het gelijke (similia similibus curentur). Deze stelling gaat ervan uit, dat ziekteverschijnselen worden veroorzaakt door een verstoord evenwicht. Homeopathie gaat ervan uit dat de mens een spiritueel, mentaal, emotioneel en lichamelijk wezen is.


 Lees meer