Centrum voor natuurlijke integrale leefstijl interventies

Als er een verstoring is in energie (door Hahnemann vitale energie of levensenergie genoemd), ontstaan er klachten op een van de bovengenoemde niveaus. Dit kunnen verstoringen zijn in stoffen of processen. Stoffen als zwavel of zink, maar ook in het verleden opgeslagen ziektekiemen en ziekteprocessen zoals virussen of vaccinaties. Een homeopathisch geneesmiddel is een substantie die opgelost is in water en zeer sterk verdund is. Door schudden (potentieren) worden in deze verdunde oplossing krachten vrijgemaakt, die het lichaam in een nieuw evenwicht brengt. Homeopathie kan op verschillende manieren worden ingezet.

Klassieke homeopathie
hiermee past het middel niet alleen bij uw klacht of ziekte, maar ook bij u als persoon (uw constitutie).

Klinische- en complex homeopathie.
Hierbij wordt met name gekeken naar de klachten en veel minder naar u als persoon. Vaak wordt dan gewerkt met complexen, een combinatie van verschillende middelen die op hetzelfde klachtenpatroon invloed uitoefenen.

Inspiring homeopathie
is een speciale vorm van therapie ontwikkeld door wijlen Tinus Smits. De essentie hierbij is, dat dit de mens in een spiraalbeweging naar zijn kern, zijn essentie brengt en daarbij fundamentele blokkades op die weg opruimt. Het heeft dus niet alleen effect op klachten, maar op u als totaal persoon. Uw functioneren als mens in alle levensprocessen.