praktische informatie

algemene informatie

Wij zijn een consultatieve medische en paramedische praktijk. Dit houdt in dat:
– u ZONDER VERWIJZING bij ons terecht kunt, u kunt direct een afspraak maken
– wij alleen op afspraak werken
– wij niet onder de basisverzekering vallen (zie verder bij ‘vergoedingen’)

Vergoedingen

Wij zijn lid van de beroepsverenigingen AVIG en MBOG, welke door de meeste ziektekostenverzekeraars erkend zijn (dit varieert per verzekeringsjaar). Dit betekent dat u de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt, wanneer u aanvullend bent verzekerd
Het percentage of bedrag wat u vergoed krijgt is per ziektekostenverzekeraar en per polis verschillend. Ook dit varieert per verzekeringsjaar.
Wij adviseren u uw polis(voorwaarden) goed door te nemen voordat u op consult komt.
Voor geadviseerde orthomoleculaire, fytotherapeutische en homeopatische middelen geldt meestal geen of een zeer beperkte vergoeding.

Tarieven

Trudy (G.A.) Vlot, arts
Uurtarief  145 euro (geen btw verschuldigd)
Eerste consult (is tevens intake): 60 minuten (tenzij anders afgesproken)
Vervolgconsult: 30, 45 of 60 minuten

Tarieven

Ralph (R.J.) Ree, therapeut
Uurtarief 115 euro (incl. btw)
Eerste consult: 90 minuten (is tevens intake en eerste behandeling)
Vervolgconsult: 30, 45 of 60 minuten (volgens afspraak)

Overige tarieven

20 euro voor:
– herhalingsrecept
– reisverklaring
– dieetverklaring
(NB: wij verstrekken herhalingsrecepten en verklaringen tot maximaal 1 1/2 jaar na de laatste consultdatum; in overleg)

20 euro per 5 minuten voor op maat geschreven verklaringen, zoals bijvoorbeeld
– coulance verklaring
– medische verklaring
– andere ….

Voor uw verzekering

Trudy Vlot, arts
lid van AVIG (Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde)
AGB-code 84023363
AVIG-lidnummer 108036RL

Ralph Ree, therapeut
AGB-code 90026270

AGB-code van praktijk Sequana te Genderen 84054713

KvK nummer 50629425

Telefonisch spreekuur

Trudy Vlot, arts
Het telefonisch spreekuur is (in principe) iedere maandag van 17.00-18.00 uur
(met uitzondering van feestdagen en vakantieperiodes)

Het telfonisch spreekuur is uitsluitend voor mensen die reeds in behandeling of begeleiding zijn, voor korte vragen of overleg.

Het telefonisch spreekuur is NIET bedoeld voor het bespreken van testuitslagen of voor uitgebreide vragen, (zeker wanneer deze tijdens het consult nog niet aan de orde zijn geweest).

Situaties of condities die wij niet behandelen

Bij praktijk Sequana behandelen we geen acute aandoeningen, zoals verwondingen, (bot)breuken, acute sepsis of hartinfarct.

Voor behandeling en evaluatie van deze aandoeningen wordt u aangeraden om uw dienstdoende huisarts of huiartsenpost, ziekenhuis of polikliniek te raadplegen.

Bel bij acute zaken 112

Download de praktijkbrochure

In de praktijbrochure staat deze zelfde informatie, maar dan nog wat uitgebreider. Door deze brochure te downloaden kunt u deze thuis nog eens op uw gemak doornemen